Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2020

12:18
7630 994f 420

eggsaladstain:

current mood

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaawaken awaken
callayyy
12:18
6975 9d1c 420
Reposted fromkarahippie karahippie
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
callayyy
12:06

February 12 2020

callayyy
11:17
0315 6664 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaframbuesa frambuesa
callayyy
11:16
3345 64c9 420
Reposted fromhrafn hrafn viasoundaddicted soundaddicted
callayyy
11:16
2174 6dcb 420

January 20 2020

callayyy
19:41
9880 a1f5 420
Reposted frompiehus piehus viajamaicanbeat jamaicanbeat
callayyy
19:39

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viajamaicanbeat jamaicanbeat
callayyy
19:30
2709 10b9 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagabrielle gabrielle
callayyy
19:22

Nawet jakby nasze drogi się rozeszły i spotkałbym Cię zupełnie przypadkiem za 10 lat to wiem, że serce waliłoby mi jak oszalałe i ręce by mi się trzesły.

— zupełnie tak jak mi...
Reposted fromsorriso sorriso viafrytkatosia frytkatosia
callayyy
19:21
5280 e1f2 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
callayyy
19:20
Reposted fromSilentRule SilentRule viasanders sanders
callayyy
19:20
0989 14a4 420
Reposted fromissul issul viarudelubie rudelubie
callayyy
19:19
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viamaybeyou maybeyou
callayyy
19:19
3893 8ceb 420
Reposted fromxawery xawery viatulipanowa tulipanowa
callayyy
19:19
Amerykańscy naukowcy odkryli, że inteligentni ludzie przeklinają częściej niż tępe chuje
Reposted fromwentyl wentyl viatulipanowa tulipanowa

January 12 2020

callayyy
14:09
8259 cd24 420
callayyy
14:09
4360 4879 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszpaqus szpaqus
callayyy
14:08

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamilostki milostki
callayyy
14:07
5921 7707 420
Reposted frommiststueck miststueck viamilostki milostki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...