Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

callayyy
22:33
8711 5f01 420
Reposted fromnervure nervure viablackheartgirl blackheartgirl
callayyy
22:33
callayyy
22:33
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viaeternaljourney eternaljourney
callayyy
22:33
Pamiętaj by cierpieć z wdziękiem damy, nie pisz nigdy by wrócił.
Reposted fromloverdose loverdose viaeternaljourney eternaljourney
callayyy
22:32
9438 ec87 420
Reposted fromdanio danio viaeternaljourney eternaljourney
22:32
2756 e11a 420
22:30
22:30
6749 fcae 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viaeternaljourney eternaljourney
callayyy
22:30
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
callayyy
22:28
7491 8983 420
Reposted fromrawwwr rawwwr viakinka kinka
callayyy
22:27
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
callayyy
22:25
callayyy
22:24
2549 49cd 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaescape-artist escape-artist
callayyy
22:23
callayyy
22:19
Bo, skoro już jestem Tobą tak bardzo zachwycony, to nie chciałbym być w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś[...]
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
callayyy
22:19
7118 6afa 420
callayyy
22:18

Napiłbym się piwa

Napiłbym się piwa na dachu

Napiłbym się piwa na dachu i zapalił papierosa

Napiłbym się piwa na dachu i zapalił papierosa z Tobą

 

callayyy
22:17

Miłość Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
callayyy
22:15
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaAllyChangingWorld AllyChangingWorld

June 30 2017

callayyy
17:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl