Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

callayyy
19:57
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viacytaty cytaty

May 13 2018

callayyy
10:47
Zamiast się nieustannie krytykować, potraktuj siebie tak jak kogoś, kogo kochasz. Aha, i jeszcze jedno: Pogódź się z tym, że każdego dnia na pewno coś spieprzysz.
— Brene Brown / psycholog
Reposted fromkyte kyte viaavooid avooid

May 04 2018

callayyy
20:01
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

May 01 2018

callayyy
19:21
3265 649b 420
Reposted fromtfu tfu viamissmiserable missmiserable
callayyy
19:21
callayyy
19:20
8143 150b 420
callayyy
19:14
On zobaczył we mnie to wszystko co chowałam przed światem przez te wszystkie lata. Całą moją delikatność i kruchość. Bo wiesz, gdy tak bardzo dotyka cię brutalność życia, chowasz w sobie to co najpiękniejsze tak, aby nikt nie mógł tego schwytać swoimi zachłannymi dłońmi.
— aleksandra steć
callayyy
19:11
Chcę mieć z tobą romans. Pod jednym warunkiem: na całe życie.
— Jerzy Alski "Za dużo miłości"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viablacksadcat blacksadcat
callayyy
19:11
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viablacksadcat blacksadcat
callayyy
19:10
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viablacksadcat blacksadcat
callayyy
19:09
1193 4f44 420
callayyy
19:08
callayyy
19:03
często się 
rozsypuję

zawsze składam
cierpliwie
od nowa

za każdym razem 
trochę inaczej
— Billie Sparrow/Weronika Maria Szymańska - "Arkusz Poetycki"
callayyy
19:01
4292 4295 420
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viamewantcookie mewantcookie
callayyy
19:01
A potem te głupie gorące łzy zaczynały płynąć mi z oczu, a ja zaciskałam powieki i powtarzałam sobie, że niestety, tak to już jest, jak człowiek pozwala się komuś do siebie zbliżyć.
— Jojo Moyes
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatryy tryy
callayyy
19:00
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
Reposted fromSalute Salute viatryy tryy
callayyy
18:57
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
callayyy
18:56
Najbardziej lubię smutnych ludzi z poczuciem humoru.
— Magda Umer
callayyy
18:53

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

Reposted fromraconteur raconteur viablackheartgirl blackheartgirl
callayyy
18:52
- Mogę cię pocałować?
- Nie.
- Dlaczego?
- Boję się...
- Pocałunku? Przecież jesteś dorosłą kobietą...
- Nie fizyczności się boję. Ale więź... Więź mnie przeraża.
— O.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl