Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

callayyy
10:55
7120 f95c 420
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
callayyy
10:55
1404 90ff 420
Reposted fromdobby dobby viablackmoth7 blackmoth7
callayyy
10:54
2306 daaa 420
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
callayyy
10:52
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viacammycat cammycat
10:52
5968 2588 420
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viacammycat cammycat

August 16 2017

19:19
0962 637b 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapoolun poolun
callayyy
19:14
0469 6b86 420
Reposted fromgingillo gingillo viabeinthe beinthe
19:14
4848 49c5 420
Reposted fromsunlight sunlight viablackheartgirl blackheartgirl
callayyy
19:14
8872 ffdd 420
Struck by Lightning
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viabeinthe beinthe

July 13 2017

callayyy
22:33
8711 5f01 420
Reposted fromnervure nervure viablackheartgirl blackheartgirl
callayyy
22:33
3474 3b32 420
Reposted fromspokodama spokodama viablackheartgirl blackheartgirl
callayyy
22:33
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viaeternaljourney eternaljourney
callayyy
22:33
Pamiętaj by cierpieć z wdziękiem damy, nie pisz nigdy by wrócił.
Reposted fromloverdose loverdose viaeternaljourney eternaljourney
callayyy
22:32
9438 ec87 420
Reposted fromdanio danio viaeternaljourney eternaljourney
22:32
2756 e11a 420
22:30
22:30
6749 fcae 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viaeternaljourney eternaljourney
callayyy
22:30
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
callayyy
22:28
7491 8983 420
Reposted fromrawwwr rawwwr viakinka kinka
callayyy
22:27
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl