Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

callayyy
10:00
Pomyślałam, jakby to było dobrze być łagodną i zrównoważoną (…). Nie denerwować się nigdy, nie dręczyć wątpliwościami i brakiem decyzji, nie stać tak jak ja, pełna nadziei i dobrych chęci, przestraszona, obgryzająca paznokcie, niepewna jaką drogę obrać.
— Daphne du Maurier - "Kozioł ofiarny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagabrynia gabrynia
callayyy
10:00
3638 bbed 420
Reposted fromLuna- Luna- viagabrynia gabrynia
callayyy
10:00

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viagabrynia gabrynia
callayyy
09:59
7367 d943 420
Reposted fromdatfeel datfeel viagabrynia gabrynia
callayyy
09:59
7337 bb0c 420
Reposted fromsoviolently soviolently viagabrynia gabrynia
callayyy
09:59
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viagabrynia gabrynia
callayyy
09:57

Trzeba być idiotą, aby marnować kobiecy potencjał, widząc w dziewczynie tylko jędrne uda, gładką twarz i wypukłości pod koszulką. Jeśli kobieta jest w Tobie zauroczona, to szczytem frajerstwa jest wykorzystywanie jej wnętrza, czułości i dobra - kiedy wiesz, że nic z tego nie będzie, ale nie przyznasz tego jasno, bo masz w tym swoje chore fizyczne cele. To przez takie gówniarskie zachowania tak wiele kobiet nosi w swoim sercu zadrę, która pozbawia ich tego bezgranicznego zaufania, które mogłoby być piękną inwestycją w kogoś, kto szczerze potrafiłby z tego skorzystać - z wzajemnością.

— Kobus
callayyy
09:57
0464 9a29 420
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viagabrynia gabrynia
callayyy
09:56
7463 1061 420
Reposted fromoneofus oneofus viaMagnolia11 Magnolia11
callayyy
09:56
4506 9d41 420
Reposted fromkelu kelu viaMagnolia11 Magnolia11
callayyy
09:56
callayyy
09:56
2542 dd23 420
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaMagnolia11 Magnolia11
callayyy
09:55
3640 caf4 420
Reposted fromdilma dilma viaMagnolia11 Magnolia11

March 06 2018

19:32
2044 9a48 420
callayyy
19:32
2080 6b07 420
Leonor Fini
Le balcon - La tragédie de Roméo et Juliette
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
callayyy
19:29
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viablackmoth7 blackmoth7
callayyy
19:27
3656 8473 420
Reposted fromdelain delain viaRudeGirl RudeGirl
callayyy
19:26
Yes. I'm sad. Im' not fine at all. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
callayyy
19:25
0991 f232 420
Reposted fromluron luron viarenegade4ever renegade4ever

February 21 2018

callayyy
22:10
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl