Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

callayyy
18:39

Tolerancja

Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie?
Budowa ściany wokół siebie - marna sztuka.
Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą.
Czasami tylko tego pragnę, tego szukam.

Na miły Bóg,
życie nie tylko po to jest, by brać,
życie nie po to, by bezczynnie trwać,
i aby żyć - siebie samego trzeba dać.

Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka,
a przecież każdy włos, tak jak nasze lata - policzony.
Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci.
Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam.

Stanisław Soyka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
callayyy
10:17
0297 7735 420
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viarenegade4ever renegade4ever
callayyy
10:17
- Znasz takie dni, kiedy człowiek dostaje trzęsionki?
- To to samo, co chandra?
- Nie - odpowiedziała zwolna. - Chandrę ma się wtedy, jak człowiek tyje albo jak za długo pada deszcz. Jest się smutnym, nic więcej. Ale trzęsionka to coś okropnego. Boisz się i pocisz jak cholera, a nie wiesz, przed czym masz stracha. Tyle, że ma się stać coś złego, a nie wiesz, co. Miałeś takie uczucie?
— Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viacytaty cytaty
callayyy
10:17
-Czy to miłe?
-Ani miłe, ani niemiłe. Po prostu jest.
— Aldous Huxley – Drzwi percepcji. Niebo i piekło.
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
callayyy
10:17
3147 5053 420
Reposted fromnyaako nyaako viarenegade4ever renegade4ever
callayyy
10:17
8550 c8ec 420
Reposted fromdelain delain viacammycat cammycat
callayyy
10:16
4533 4f41 420
Reposted fromrichardth richardth viarenegade4ever renegade4ever
callayyy
10:16
4282 ea1d 420
Reposted fromrol rol viael-kaktus el-kaktus
10:15
9129 a5a1 420

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted fromfreakish freakish viacammycat cammycat
callayyy
10:15
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viacammycat cammycat
callayyy
10:15
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacammycat cammycat
callayyy
10:13
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
10:12
Donoszę ci że rano wstałem
i nie ma niczego tu
na co chciałbym spojrzeć.
— Jerzy Grupiński
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaDaisy88 Daisy88
callayyy
10:12
Jestem bezradny, jestem jak organiczna definicja angielskiego słówka „pathetic", jestem jak podstarzały Donnie Darko, jestem potencjalnym samobójcą z miłości przez utopienie, jestem jak otwarta czakra, cieknący kran i krwawiący nos.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
callayyy
10:11
Nasze najwspanialsze wyczyny miłosne miały miejsce w marzeniach i snach.
— E.E. Schmitt: "Napój miłosny"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
callayyy
10:11
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
callayyy
10:10
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaDaisy88 Daisy88
callayyy
10:10
1020 1cd3 420
Reposted fromzoou zoou viael-kaktus el-kaktus
callayyy
10:09
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Hemingway
Reposted fromsfeter sfeter viaDaisy88 Daisy88

March 17 2017

callayyy
05:13
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viaDaisy88 Daisy88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl