Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

callayyy
05:13
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viaDaisy88 Daisy88
callayyy
05:12
5200 ceb4 420
Wiersze o moim psychiatrze 3
callayyy
05:07
1434 aae3 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
callayyy
05:06
2219 dddd 420
Reposted fromvandalize vandalize viablackmoth7 blackmoth7
callayyy
05:05
Mając minę jakby cały miesiąc jej się składał z niedziel. Szuka metronomu który nada rytmu, nadać zechce życiu sens.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
callayyy
05:04
 — Nie zawsze — powiedział — znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
05:03
0551 11e6 420

decadenthumor:

You, Selfish Bitch!

Reposted fromClamanath Clamanath viarenegade4ever renegade4ever
callayyy
05:03

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaMaryiczary Maryiczary

March 09 2017

callayyy
20:36
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski

February 25 2017

callayyy
20:59
2953 2bb8 420
callayyy
20:55
6630 3ab0 420
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy
callayyy
20:54
4608 51fd 420
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viablubra blubra
callayyy
20:53
callayyy
20:53
callayyy
20:52

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne
http://pokolenieikea.com/2014/12/07/proste-wytlumaczenie-dlaczego-kobieta-nie-powinna-byc-sama-zasada-zolwia/
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaribsyss ribsyss
callayyy
20:51
5795 5863 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viazupelnie zupelnie
callayyy
20:51
2029 bf80 420
Reposted fromnyaako nyaako viazupelnie zupelnie
callayyy
20:50
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
callayyy
20:49
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność... Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.
— Bolesław Prus
Reposted frominpassing inpassing viaKisune Kisune
callayyy
20:49
4619 7ca5 420
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl